0
0

Opencart 4.X - Full Language Pack - Vietnamese Tiếng Việt

Reviews:
(0)
  • Product Code: Vietnamese Language for Opencart 4.x
  • Availability: In Stock
$20.00
Main specifications
All specifications
CMS: Opencart 4.X
Language: Vietnamese
  • Product overview
  • Specification
  • Reviews (0)
  • Questions (0)

"

Professional full translate for Vietnamese - Tiếng Việt front and admin

 

 

 

user: demo

password: demo

 

OpenCart compatibility

Opencart 4.0.0.0 - Yes compatible

Opencart 4.0.1.0 - Yes compatible

Opencart 4.0.1.1 - Yes compatible

 

After purchasing and downloading the extension, you should read the readme.txt file, it has installation instructions.

"

 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dịch thuật đầy đủ chuyên nghiệp cho Mặt trận và Quản trị viên Việt Nam
 
 
 
 
 Khả năng tương thích OpenCart
 
 OpenCart 4.0.0.0 - Có tương thích
 
 OpenCart 4.0.1.0 - Có tương thích
 
 OpenCart 4.0.1.1 - Có tương thích
 
 
 
 
 Sau khi mua và tải xuống tiện ích mở rộng, bạn nên đọc tệp readme.txt, nó có hướng dẫn cài đặt.

Specifications
Fit To
CMS Opencart 4.X
Translation Language
Language Vietnamese
Reviews (0)

There are no reviews for this product.

Questions (0)

No questions about this product, be the first and ask your question.